Bảo mật thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Công ty Cổ Phần Thương Mại Quảng Cáo Mạnh Hùng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của khách hàng một cách tuyệt đối, đảm bảo rằng thông tin này không bị lộ ra ngoài hoặc sử dụng sai mục đích. Trong quá trình làm việc, chúng tôi luôn luôn tuân thủ những quy tắc như sau:

  1. Bảo vệ dữ liệu: Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của khách hàng khỏi bất kỳ sự truy cập trái phép nào. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa và hệ thống bảo mật để đảm bảo tính riêng tư và an toàn cho thông tin khách hàng.
  2. Giới hạn truy cập: Chúng tôi chỉ cho phép những người được ủy quyền trong công ty có quyền truy cập vào thông tin khách hàng khi cần thiết để thực hiện công việc. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về quản lý truy cập và phân quyền để đảm bảo rằng thông tin chỉ được tiếp cận bởi những người có quyền hợp pháp.
  3. Không tiết lộ thông tin: Chúng tôi cam kết không tiết lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía khách hàng. Chúng tôi duy trì sự bảo mật tuyệt đối đối với thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi.
  4. Thực hiện tiêu chuẩn: Chúng tôi tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu và tiêu chuẩn an toàn thông tin áp dụng trong ngành. Chúng tôi không ngừng cập nhật và nâng cao hệ thống bảo mật của mình để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng luôn được bảo vệ tốt nhất.
  5. Giải quyết sự cố: Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức để xác minh và giải quyết tình huống, đảm bảo rằng thông tin của khách hàng không bị tổn hại.