Khách hàng có thể thanh toán thông qua các hình thức:

  • Chuyển khoản ngân hàng
  • Thanh toán bằng tiền mặt
  • Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ (VISA, Mastercard,…)
  • Thanh toán trực tiếp tại công ty