Nhà thầu thi công chuỗi số 1 Việt Nam

Liên hệ ngay

Quy trình dịch vụ

QUY TRÌNH 1

Tiếp nhận và tìm hiểu thông tin, nhu cầu khách hàng

QUY TRÌNH 2

Lên kế hoạch khảo sát thực tế

QUY TRÌNH 3

Lập hồ sơ thiết kế, bảng tiến độ thi công & gửi báo giá

QUY TRÌNH 4

Ký kết hợp đồng thi công

QUY TRÌNH 5

Tiến hành thi công & báo cáo tiến độ thực hiện công việc hàng ngày nhằm kiểm soát tiến độ, chất lượng

QUY TRÌNH 6

Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, lập bảng Quyết toán và tiến hành thanh lý Hợp đồng

QUY TRÌNH 7

Xử lý các vấn đề liên quan đến Bảo hành công trình theo cam kết chất lượng, tiến độ xử lý được qui định trong Hợp đồng đã ký kết

QUY TRÌNH 8

Đánh giá sự hài lòng của Khách hàng qua phiếu đánh giá, khảo sát